Ersättningar

Ersättningar 2023

Archipelagia Golf vill uppmuntra spelare att delta i tävlingar och utvecklas som golfspelare.

Till en rimlig nivå kan föreningen understöda deltagare. Tävlingsspelare skall planera och följa personlig tävlingskalender. Tävlanden representerar alltid förutom sig själv också Archipelagia Golf.

Reseräkningar och redovisningar skall inlämnas inom en månad och senast inom september årligen. Reseräkningarna och specifikationsblanketterna bör vara ordentligt och omsorgsfullt ifyllda för att de är bilagor i bokföringen. Kvitton bör ovillkorligen bifogas.

 

A) Bidrag för tävlande och spelare

Tävlande och spelare har möjlighet att ansöka om bidrag för tävling och träning. Anhållan bör göras skriftligen till klubbens styrelse senast 15.4 med ansökningsblankett som fås från kontoret.

Alla ersättningar erläggs mot kvitton inom ramen för beviljade bidrag. Kostnader, som godkänns för ersättning är i första hand träningskostnader och tävlingsavgifter samt även enligt prövning inkvartering.

Tävlande som tävlar i följande tävlingsserier är berättigade till att få bidrag: Seniorernas SCR-tour, Finnish Senior tour, MID-tour, FT, utmanarturnering (haastajakiertue) och FM-tävlingar (inte kvaltävlingar).

För spelare som kallats till FM-lagtävling erläggs tävlingskostnaderna från klubbens tävlingsbudget, inte från de personliga bidragen.

Ansökning för tävlingsbidrag via fri ansökan som adresseras till föreningens ordförande.

B) Bidrag till juniorer

Juniorernas tävlings- och träningsresor ersätts enligt följande:

Kostnader ersätts endast för Finska golfförbundets (SGL) juniortävlingar.

1) Future Tour eller Future Liiga:

  • Tävlingsavgift.

2) Fujitsu Finnish Junior Tour:

  • Tävlingsavgift, poletter: 2 poletter/ dag, max 2 dagar
  • Övningsronder: 1 övningsrond / junior / tävling
  • Övernattningskostnad: billigaste möjliga alternativet, högst 50€ / pers. / natt, gäller min 2      dagars tävlingar
  • Måltidsersättning mot kvitto: max 10 € / pers. / dag, utan kvitto ingen ersättning
  • Special bidrag för bil 20c/km: högst 1 vårdnadshavare, chaufför/3 juniorer och endast Golförbundets tävlingar. Samåkning skall föredras.
  • Andra färdmedel (billigaste möjliga alternativet) mot kvitto, endast för en tur-returresa/tävling.

3) Övriga tävlingar (nationella tourer, internationellt)

  • Skall ansökas med en skild blankett från klubben senast 15.5 och innan tävlingen.

Ersättningar för övriga tävlingar behandlas av kommittén skilt. Juniorkommitténs ordförande ansvarar i sista hand för resorna.

 

C) Klubbkamper

Kostnader i samband med klubbkamper mot Kankais Golf och Raumo Golf och lagtävlingar på andra orter ersätts av klubben och endast om klubben inte ordnar gemensam transport. Gäller för av klubben utsedda deltagare och med kaptenens godkännande.

Special bidrag för seniorligan ersätts ifall resans längd ena vägen överstiger 50 km (samåkning), max. 20c/km.

 

D) Ersättningar och inköpsfullmakter

Ersättningar som inte nämns här skall alltid på anhållan beslutas av styrelsen.

 

E) Kostnadsersättningar för styrelse- och kommittéarbeten

Reseersättning/egen bil

Ersättning betalas för specialuppdrag enligt statens normer. Detta gäller styrelsemedlemmar, kaptener, och skattmästaren, övriga enligt kommittéordförandenas eller klubbens ordförandes bedömning. Ur reseräkningen bör framgå datum, varifrån-vart, resans ändamål och antal km. Ersättning betalas inte för resor till styrelse- och kommittémöten. Styrelseordförande bör ha godkänt räkningen innan ersättning utbetalas.

Telefonkostnadsersättning

Ersättning för användande av egen telefon i kommitté- och styrelsearbetet ersätts med pollettkort. Detta gäller styrelsemedlemmar, kaptener och skattmästaren.

Tävlingsunderstöd

Tävlingskommitténs medlem som fungerar som tävlingsledare i egen tävling behöver inte erlägga tävlingsavgift för tävlingen.  Ifall tävlingsledningen innehåller flera personer kan kommittéordförande besluta över ytterligare avgiftsfria deltagande innan tävlingen.

Övriga kostnader erläggs enligt styrelseordförandes bedömning.

 

Inköpsfullmakter

Styrelsen, styrelsens funktionärer och kommittéordförandena befullmäktigas att verkställa inköp för högst 500 euro per år.

Kommittéernas ordförande uppmärksamgörs på att även om en annan medlem inom kommittén gör en eventuell anskaffning, är det alltid ordföranden som skriver på specifikationsblanketten (eller på räkningen) och som ansvarar för anskaffningen.

För eventuell traktering vid kommittémöten ansvarar ordföranden. Traktering på föreningens bekostnad skall dock vara ett undantag, ingen regel. Alkoholdrycker är inte tillåtet att köpa på föreningens räkning. Vid större anskaffningar (över 500 euro) bör alltid styrelsebeslut införskaffas före inköpet.

 

Allmänt om ersättningar och redovisningar

Reseräkningar och redovisningar skall inlämnas inom en månad. Specifikationsblankett eller motsvarande bör ovillkorligen ifyllas för alla anskaffningar, trakteringar och dylikt, undantaget anskaffningar som särskilt beslutats om på styrelsemöte. Reseräkningarna och redovisningarna bör vara ordentligt och omsorgsfullt ifyllda för att de är bilagor i bokföringen. Kvitton bör ovillkorligen bifogas.

 

Styrelsen

Archipelagia Golf Club

Pargas april 2023