Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Spelarens försäkringsskydd

Medlemskap i Golfförbundets klubbar innehåller betydande förmåner och tjänster för spelare. Archipelagia Golf Club hör till Golfförbundet, så alla spelare hos ArGC har försäkringsskydd. Spelarens försäkringsskydd Det försäkringsskydd som ingår i Golfförbundets medlemsavgift är en av de viktigaste tjänsterna som Golfförbundet erbjuder. Pohjola Försäkring har varit förbundets försäkringspartner i årtionden. Golfarens försäkring omfattar en omfattande olycksfalls- och ansvarsförsäkring upp till 15 000 euro. Pohjola sjukhus är nu en del av Pihlajalinna och tillsammans med andra hälsopartners kommer Golfförbundet att fortsätta erbjuda en utmärkt smidig vårdväg. Olycksfallsförsäkringen täcker kostnaden för att behandla en skada över hela världen. GÖR SÅ HÄR OM EN OLYCKA INTRÄFFAR PÅ GOLFBANAN: 1. Du får en sakkunnig bedömning av dina symtom av Pohjola Hälsomästare och vid behov remitteras du direkt till en lämplig specialist för behandling på närmaste Pohjola-sjukhus eller till Pohjola Försäkrings vårdpartners kontor. 2. I samband med betald sjukvård ser läkaren till att din försäkring täcker och hanterar ersättningen åt dig. Du betalar endast för eventuell självrisk för ersättningsgill behandling på plats. 3. Om inte läkare behövs får du tydliga instruktioner för hemtjänst som hjälper dig att återhämta dig. 4. Utanför tjänstetid eller i en nödsituation kan du gå till vilken läkare eller sjukhus som helst för första hjälpen. Betala först kostnaderna själv och gör sedan en skeanmälan med OP mobilappen eller med tjänsten op.fi. 5. Pohjola Hälsomästare betjänar i applikationen och via telefon: 0100 5225. Caddiemaster har ansökningsformulär. Anmäl till caddiemastern eventuella skadeanmälningar. För att denna försäkring skall vara i kraft bör allas födelsedatum vara korrekt i NexGolfs medlemsinformation. Vänligen kontrollera din information på NexGolf för att ta vara på alla tjänster NexGolf och Golfförbundet erbjuder. Informationen kan ändras till exempel hos caddiemastern, eller per telefon: 050 4525 300, eller per e-post: caddiemaster@argc.fi Mera information om spelarens försäkring och ersättningar finns på golflitto.fi eller denna PDF: Försäkringsskydd för medlemmar av medlemsföreningar i Finlands Golfförbund