Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Spelanvisningar och säkerhet

SPEL- OCH SÄHKERHETSREGLEMENT 2022

Uppdaterad 30.8.2022. Det är möjligt att den del förändringar förekommer innan spelsäsongen 2022 avslutas.

Anvisningar för åskväder

Det är absolut förbjudet att spela vid åskväder pga. säkerhetsrisker.

Spelaren är alltid själv ansvarig för sin säkerhet på golfbanan oberoende om det getts tecken för att avbryta spelet eller inte. Därför är det viktigt att du avbryter spelet vid åska. Caddiemaster eller övrig personal blåser inte automatiskt av spelet, utan spelarna har eget ansvar för att söka sig till trygghet om det åskar.

(I tävlingar kan tävlingsledaren ge en eller flere ljudsignaler för att avbryta spelet, men spelarna kan också själva bedöma situationen och avbryta spelet vid åska)

När spelet avbryts skall spelarna söka skydd vid klubbhuset. Tillfälliga skydd har vi också vid Half Way House efter nians green samt regnskydden vid tee 12 och 7.

Allmänna direktiv för åskväder:

 • använd inte paraply
 • ta inte skydd under ett träd
 • inomhusutrymmen och bilar ger bästa skyddet
 • befinner du dig på ett öppet fält, ta hukställning. Det skyddar dig bäst mitt på banan.
 • lämna klubborna och kärran på banan och sök själv skydd
 • undvik höga platser, som drar till sig blixtar
 • undvik också att röra dig vid vattenbryn – vattnet leder el speciellt bra
 • varna andra spelare om åskan, ifall de inte tycks reagera
 • om du är tävlingsledare, avbryt spelet om åskan hotar. Det lönar sig att komma ihåg att spelet måste avblåsas ifall åskmolnen rör sig ovanför banan.  Samma molnmassa vars blixtar är nu långt borta, kan plötsligt slå ner var som helst.
 • stanna I skyddet tillräckligt länge och låt åskan säkert gå förbi


Allmänt: om det finns hot om åskväder, följ upp situationen noggrant. Om din tee-time närmar sig vid åska, rådfråga caddiemastern som kan avboka starten vid behov pga. åska.  Om det redan regnar, bullrar och slår blixtar – om också längre borta – avbryt ditt spel och avlägsna dig från banan till skyddet. Det går inte att lita på sekunderna mellan blixten och bullret och tänka att åskan är långt borta. En spelare med sin klubba på ett öppet fält är precis en levande åskledare.

Ring nödnumret 112 ifall det sker personskada. Det finns hjärtstartare (defibrillator) vid klubbhuset.

Dessa råd gäller för alla som vistas på klubbens område.

Tidsbokning, betalning och anmälan

Speltid måste alltid bokas via Nexgolf (medlem) eller Teetime (gästspelare) eller via caddiemaster.

Aktieägare kan boka tid även för sina gäster 14 dagar innan spel. Övriga spelare 7 dagar innan spel (veckoslut jämna timmar kl. 9-14 bokas tidigast torsdag kl. 9.00).

Säsongens avgifter; medlemsavgift och spelavgifter greenfee bör vara betalade innan man kan spela på banan. Fakturorna hittar du från din egen Nexgolf sida. Ta kontakt med kontoret ifall ärendet är oklart.

Speltid skall bekräftas, tidigast 1,5h innan start av spelaren själv eller av caddiemaster via NexGolf. Bekräftande görs på samma ställe som man bokar tider. Ifall du har problem med att bekräfta din tid kan du även skicka epost till office@argc.fi. Ifall spelaren spelar morgongolf innan caddiemasters öppethållningstider skall spelaren anmäla sitt spel efter rundan till caddiemaster. Den bokade tiden är samma som utgångstiden från hål 1. Spelaren skall hålla speltiden och det är inte tillåtet att starta i förväg.

Det är absolut viktigt att alla spelare bokar tid och anmäler sig till spelronden innan spel. Det är till fördel för både spelare och andra aktörer på banan gällande försäkrings- och ansvarsfrågor. Tidsboknings systemet användes även av banmästare, som planerar arbeten som utförs på banan.

Spel/ -tider som inte avbokas och används faktureras från spelare/ den som gjort bokningen, i efterhand. Avgift som uppbärs är minst dagens greenfeepris, min, 40€. Speltider skall avbokas senast 120 min före utgången. Onödiga speltider kan inte bokas, utan spelare som bokar tiderna svarar för att speltiderna används.

Speltider som inte bekräftas blir ”no show” bokningar och spelaren har ansvar över att redogöra för dessa innan nästa speltid bokas. Caddiemaster handhar bokningssystemet och övervakar ändring av bokningar. Caddiemaster kan behov åtgärda och påpeka felanvändning av bokningar med rättighet att tillägga spelaren en straffavgift (40€).

Speltider är 4 personer, 10 min mellanrum.

På banan

Spelgrupperna (flighterna) består av 4 personer/ grupp och startar med 10 min mellanrum. Spelrguppens max. hcp är 110. Caddiemaster kan göra undantag för max hcp.

Rekommenderad speltis för 4 personers grupp är 4h20min. Alla i spelgruppen ansvarar at spelet löper bra och den rekommenderade tiden håller. Vid paussuren, halfwayhouse efter 9:e håler är det tillåtet att hålla en kort paus och det är av god etikett att den snabbare gruppen passerar.

TA HAND OM VÅR BANA

 • Lägg alltid tillbaka grästorvor som du slår bort.
 • Jämna ut bunkern med kratta
 • Lappa nedslagsmärken på greenen. Kanske ett extra till!
 • Låt snabbare spelare passera

SÄKERHET på banan

Kom ihåg !FORE! om din boll flyger mot andra spelare eller om du inte vet vart din boll tar vägen!

Banpersonalen arbetar på banan på morgonen, dagen och även på kvällarna och dessa SKALL ALLTID uppmärksammas. Då du möter banpersonalen ger de ett klart tecken (räcker upp handen) då det är säkert att slå/ passera. Spelaren väntar alltid på tecken för att forstätta spela.

 

SERVICE

Caddiemaster, proshop, restaurangen, omklädningsrummen samt half-ways öppethållningstider hittar du på vår hemsida argc.fi, halfway på pelagiagolf.fi

Kontorets personal är på plats huvudsakligen vardagar kl. 9-15. Vänligen kontakta oss i förväg om du besöker oss under vintertid.

Omklädningsrummen, både damernas i klubbhuset samt herrarnas i den gula byggnaden är öppna dagligen kl. 6-22. Dörrkoden 1980. WC- och duschutrymmen är i bruk och tillgång till handdukar finns (nästan alltid) utan extra avgift.mDamernas bastu värms på begäran (kontakta caddiemaster).   I utrymmena gäller normala regler, utrymmen städas en gång per dag.

Toaletter hittar du förutom vid klubbhusets område, vid tee 6, efter hål 9 (half way house) samt efter hål 13.

Vattenkran hittar du vid herrarnas utrymmen och borrbrunnsvatten kan fås vid halfway house.

Möjlighet att tvätta klubbor finns vid rangeautomaten samt möjlighet att rengöra utrustning med lufttryck hittar du vid golfbilarna.

I proshop hittar du mindre produkter, bollar, handskar, keps et. Golfpuoti /Antti Lehtinen ansvarar för proshopen och caddiemasters hjälper gärna till att hitta rätta produkter i shopen.

SCOREKORT

Spelresultaten skall antecknas elektroniskt via Nexgolf, e-birdie-applikation, Gamebook eller mScorecard. Scorekort fås från caddiemaster men dessa lämnas inte tillbaka. Spelaren registrerar själv sitt spel elektroniskt. Caddiemaster hjälper till vid behov. Det är viktigt att resultaten lämnas in samma dag som spelaren spelat så att spelrundan registreras i hcp-systemet (VHS) under samma dag.

GOLFBILAR OCH VAGNAR

Golfkärror finns att låna. Den som lånar ansvarar för en säker och omsorgsfull användning. Kärrorna returneras till den anvisade förvaringsplatsen.

ANVÄNDNING AV BILAR OCH VAGNAR PÅ BANAN

Bilarna är i bruk för alla med förtur för personer som har läkarintyg eller annat hälsoskäl. Vi har ett begränsat antal golfbilar (11st).

 • Vi kör med bilarna försiktigt och utan att lämna spår, min ålder 18 år.
 • Bilar och vagnar skall inte användas på: greener, foregreener eller utslagsplatser.
 • Bilar och vagnar skall inte heller användas mellan greenbunkern och bunkern. Dessa områden är utsatta och gräsets tillväxt försämras då dessa används. Spelet blir försvårat på dessa områden om gräsytan försvagas.
 • Vid de flesta greener finns en stig eller en väg intill greenen som -skall användas.
 • Next tee skyltar bör följas vid greenområden.

Extra uppmärksamhet kräver områden mellan green 1- tee 18 samt green 17 vänstra sida, områden som endast vid yttersta fall skall användas.

BANAN, MARKERINGAR OCH SLOPE

Teeplatserna på vår bana markeras 59, 57, 53, 49 samt 38. Teeplatserna får sin beteckning från längden, dvs. då du spelar banan från tee 59 spelar du en bana vars längd är 5900m (5936m). Hela spelronden spelas från samma teemarkering. Observera att på hål nr 5 spelas bana 38 som par 5 (de övriga teen som par 4).

Vi vill uppmuntra spelaren att spela under säsongen från varierande teeplatser och pröva banan från en annan tee än den som man oftast brukar spela ifrån. För bättre spelnjutning rekommenderar vi ytterligare att du väljer ett tee som motsvarar ditt handicap och slaglängd ELLER kortare bana, enligt följande:

Tee

59 (5936 m) = HCP Herrar SCR-9

57 (5686 m) = HCP Herrar 10-27, Damer SCR

53 (5329 m) = HCP Herrar 28-36, Damer 5-19

49 (4900 m) = HCP Herrar 37-54 , Damer 20-54

38 (3772m) = HCP Herrar 54-, Damer 54-

Vi har förnyat SLOPE-värden på banan från och med våren 2022. Du hittar de nya slope-tabellerna i klubbhuset och på 1:a tee.

SPELHASTIGHET

Rekommenderad speltid för 3 personers grupp, 3 h 40 min eller snabbare:

3 hål                30 min

6 hål                1h 10 min

9 hål                1h 40 min

12 hål              2 h 30 min

15 hål              3 h 00 min

Rekommenderad speltid för 4 personers grupp, 4 h 20 min eller snabbare:

3 hål                40 min

6 hål                1h 20 min

9 hål                2h

12 hål              2 h 55 min

15 hål              3 h 55 min

Värna om en god spelhastighet! Den långsammare gruppen släpper den snabbare gruppen förbi.

Alla spelare i samma boll ansvarar över gruppens spelhastighet.

LOKALA REGLER

Fullständiga lokala regler finns på anslagstavlan i klubbhuset samt på första tee samt på klubbens hemsidor.

REKOMMENDATIONER

För ett smidigt spel är det önskvärt att de som spelar från TEE 49 i stället för en längre TEE, öppnar först på hålen 6, 12 och 18.

Det är förbjudet att hämta bollar från gårdstomter. Ifall din boll flyger mot grannarnas tomter, ropa !FORE! och anmäl om ärendet till fastighetens ägare eller anmäl om händelsen till kontoret office@argc.fi. Du har en försäkring ikraft då du är medlem och har anmält dig till spelronden.

Var synnerligen aktsam i närheten av den lokala vägen korsande 9:e och 16:e hålen. Undvik att slå ut på hål 7 vid trafik på vägen.

Vid 4:e och 17:e hålen har tidigare funnits en korsande spånbana och en del motionärer kan använda området ”från sitt gamla minne”. Nu är konditions banan dragen så att den inte korsar banan utan går ut bakom green 4 och tee 17  samt vid flyttgräsområdet.

Alla avståndsmått är till mitten av green. Flaggans placering på green: röd fram, gul i mitten, vit bak.

PAR 3 – BANA, 5 HÅL

Par 3-banan innefattar ett skilt område med 5 hål där banornas längd är 42-94m. Banan är ett träningsområde och man kan inte sänka sitt hcp på par3-banan. Par 3-banan erbjuder fina träningsmöjligheter för såväl nybörjare som erfarna spelare. Med i spelgruppen skall det finnas en spelare som har green card.

RANGE och övningsområden

Träning på rangen fungerar normalt; du kan betala med rangekort, mynt eller närbetalning för att få bollar från automaten. Hyresklubbor kan frågas från caddiemaster enligt öppethållningstider.

Vi har 12-13 rangemattor, vänta på din tur vid sidan om. Pro har förtur till mattorna då han håller kurser. På rangen utförs servicejobb på kvällarna, då området kan tillfälligt vara stängt.

På övningsområden måste alla använda GREENGAFFEL. Alla bollar som slås mot greenen lämnar märken och dessa MÅSTE lappas med greengaffel. Alla slagna grästorvor återplaceras och märken repareras. På övningsområdet använder vi inte rangebolar.

På range kan användas plast teen (under mattan) och ifall dessa inte finns kan dessa köpas från proshopen.

ANVÄNDNING AV PLAST-TEE PÅ BANAN

Hos oss använder vi inte plasttee. Tee stickor gjorda av trä är tillåtna. Plast teen kan hamna i gräsklipparen och göra skada på betten.

FROST PÅ BANAN /ONORMALA väderförhållanden

Ifall frost förekommer är det förbjudet att spela på banan eller använda träningsområden, (undantag range där man använder mattor). Alla speltider som är bokade då frost förekommer avbokas automatiskt. Spelaren ansvarar själv att boka en ny tid/ flytta sin tidigare bokade speltid.

ÖVRIGT

Den största prioriteten under coronapandemin är våra spelares och vår personals hälsa och välbefinnande. Vi följer aktivt med coronavirussituationen och myndigheternas anvisningar. Alla spelare måste följa anvisningarna. Dessa instruktioner har gjorts så att vi kan göra det möjligt för alla att spela säkert.  Tilläggsinfo hittar du på IHV:s sidor.

Kom ihåg

 • Sjuka och personer i karantän skall stanna hemma.
 • God handhygien: Tvätta händerna med tvål när det är möjligt och ta med bär med dig egen handsprit.
 • Håll ett gott socialt avstånd till din vän
 • Skydda din mun och näsa med en engångsduk när du hostar eller nyser och lägg omedelbart en begagnad näsduk i soporna.
 • Känner du också bara svaga förkylningssymptom håll dig borta från golfbanan.

Njut av spelet och den fina omgivningen, kom ihåg att le!

Golfsamfundet förbehåller sig rätten till förändringar.

Tack för ert samarbete kapten, banmästare och övrig personal

VI BRYR OSS, GÖR NI DET OCKSÅ

 

Tilläggsinformation fås från

caddiemaster tel. 050 4525 300 caddiemaster@argc.fi

kontoret 050 45 24 376 office@argc.fi.