Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Såhär får du e-fakturan i bruk i din egen nätbank

Såhär får du e-fakturan i bruk i din egen nätbank

ArGC Ab och rf. 12/2022

Vi övergår till elektronisk fakturering med hjälp av Nexgolf och sänder pappersfakturor, för vilka faktureringsavgift tillkommer, endast i undantagsfall. Alla kunder bes därför kontrollera följande uppgifter:

Logga in i Nexgolf – ”oma Nexgolf – omat asetukset”. Kontrollera alla uppgifter och fyll i det som saknas: namn, adress, födelsetid, telefonnummer, e-postadress och e-postadress för fakturering. E-postadressen för fakturering är viktig just för den elektroniska faktureringen. Spara de rätta uppgifterna!

  1. Personkunderna
    kan beställa våra fakturor efter den ovannämnda kontrollen direkt till den egna nätbanken. Föreningens och bolagets fakturor sökes med hjälp av namn och FO-nummer: Archipelagia Golf Ab Oy 1014043-7 och Archipelagia Golf rf. 1707301-1 (jäsenmaksut).
    OBS! Föreningen och aktiebolaget är självständiga enheter och bör sökas separat. Fakturan beställs med det det egna medlems- eller kundnumret.
  2. Företagskunderna
    Till er levereras fakturorna som nätfakturor. Kontrollera i NexGolf med hjälp av ert kundnummer att företagets FO-nummer och nätfaktureringsadress samt operatorns signum är rätt. Om ni inte tar emot nätfakturor, var vänliga och fyll i e-postadressen för fakturering.
    Ifall ni inte känner till företagets kundnummer, meddela per e-post till office@argc.fi faktureringsadressen och be om ert kundnummer för senare bruk.

 

Genom att utesluta pappersfakturorna sparar vi på naturen, tack!