Peliohjesääntö

 

   Peliohjesäännöt vuodelle 2024

 1. Pelioikeus

 1.1. Jokainen A-osake antaa mahdollisuuden
    lunastaa yhden henkilökohtaisen kausipelioikeuden. Menettelytapa määritelty
kohdassa 2.3.

Lunastettu pelioikeus voi olla vain yhden
nimetyn henkilön käytössä pelikauden aikana. Lunastettu pelioikeus siirtyy
kuitenkin uudelle omistajalle osakekaupassa. Pelioikeuden voi vuokrata
eteenpäin hallituksen määräämillä ehdoilla. Pelioikeus on voimassa, kun
kaikki yhtiökokouksen määräämät vastikkeet ja maksut on maksettu yhtiölle.

Yksityishenkilön omistamassa osakkeessa
omistajaksi voidaan rinnastaa omistajan kanssa samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.
A-osakkeen omistavan juridisen henkilön (yritys tai yhteisö) osalta voidaan omistajaksi
rinnastaa yrityksen omistajat sekä heidän perheenjäsenensä, työntekijät ja hallituksen
jäsenet. Yrityksen tai yhteisön on ilmoitettava se henkilö, jolle
henkilökohtainen pelioikeus kuuluu.

1.2. Vuokrattu pelioikeus

Jos osakkeenomistaja ei käytä pelioikeuttaan,
hän voi tilapäisesti luovuttaa pelioikeutensa toiselle henkilölle tässä
peliohjesäännössä mainituin ehdoin. Vuokrapelioikeuden haltijalla ei ole
samoja etuja kuin osakkeenomistajalla, joka pelaa omalla pelioikeudella.

1.3. Pelioikeus pelilippuina

Osakas voi myös ottaa pelioikeutensa 18 pelikertaan
oikeuttavina pelilippuina.

Vain yksi nimetty henkilö/osake voi käyttää
osakkaan etuja.

Pelilippuja käyttävän osakkaan edut voivat
poiketa vapaalla pelioikeudella pelaavan osakkaan eduista koskien
ulkopuolisten myöntämiä etuja kuten esim. Kultakorttia ja Länsirannikon
korttia.

1.4. Jokaiselta golfkentällä pelaavalta
henkilöltä vaaditaan, että hänellä on Suomen Golfliiton hyväksymän golfseuran
tai vastaavan ulkomaisen golfseuran hyväksymä greencard (ei koske par-3
kenttää).

1.5. Golf-kentällä pelaavan henkilön tulee
noudattaa voimassa olevaa golfin etikettiä. Yhtiön hallituksella tai sen
valtuuttamalla henkilöllä on kurinpidollinen oikeus evätä pelioikeus
enimmillään kolmen kuukauden ajaksi yhtiön hallinnoimilla golfkentillä,
mikäli pelaaja syyllistyy vakavaan etiketti- tai turvallisuusrikkomukseen tai
muuhun törkeään käytökseen yhtiön toimintaa tai omaisuutta kohtaan.

1.      
Maksut

 

2.1. Vastike

Vastike vuonna 2024 on 170 €.

Maksettava 28.2.2024 mennessä.

Sisältää par 3-kentän pelioikeuden.

2.2. Pelioikeus 18-reiän kentälle

Yhtiöllä on tällä hetkellä 1040 pelioikeutta,
jotka ovat ensisijaisesti osakkaiden omaan käyttöön.

Mikäli osakas ei lunasta pelioikeuttaan,
yhtiöllä on oikeus myydä pelioikeuksia yhtiökokouksen päättämän ohjeiden
mukaisesti.

2.3. Pelioikeuden lunastus

Osakkaalla on oikeus lunastaa pelioikeus omaan
käyttöön

(Ks. peliohjesäännöissä olevaa määritelmää
(kohta 1.1.) koskien perheenjäsenen sekä yrityksen pelioikeutta).

Pelioikeuden hinta vuonna 2024 on 480 €, mikäli
se maksetaan 31.3.2024 mennessä.

Mikäli pelioikeus maksetaan 31.3.2024 jälkeen
pelioikeuden hinta on 500 €.

Kaikki maksut on oltava maksettu ennen kuin pelioikeus
voidaan aktivoida.

2.4. Muut maksut

Kts. erillinen hallituksen päättämä
kausihinnasto.

2.      
Pelaaminen

 

3.1. Tasoitusrajat

Tasoitusraja on 54. Ryhmäkohtaiset
hcp-rajoitukset- eli neljän (4) hengen ryhmälle enintään 110.

Caddiemasterilla on oikeus poiketa tästä
riittävin perustein.

3.2. Varausoikeudet

3.2.1 Omalla osakkeella pelaava ja hänen
varaamat, samassa ryhmässä pelaavat vieraat.

Varaus aikaisintaan 14 vrk ennen peliä (pl.
kohta 3.2.3. mainitut ajat).

3.2.2. Vuokrapelioikeudella pelaavat sekä
vieraspelaajat

 Varaus
aikaisintaan 7 vrk ennen peliä (pl. kohta 3.2.3 mainitut ajat).

3.2.3. Poikkeuksena viikonloppuisin (la-su)

Klo 9.00 ja 14.00 välisenä aikana tasatunnit
(klo 9.00, 10.00, jne) on mahdollista varata aikaisintaan 3 vrk ennen peliä. Koskee
kaikkia pelaajia, ml. vieraspelaajat.

3.2.4. Hallitus voi tarpeen mukaan muuttaa
varausoikeudet kauden aikana.

3.      
Pelioikeuden
lunastaneen osakkaan edut

 

4.1.   
Pelivaraus 14 vrk ennen peliä

4.2.   
SGK:n kulta- ja etukortti
, vaatii lunastetun pelioikeuden. Ei koske pelilipuilla pelaavaa
osakasta.

Kultakortin (hinta 175€ ), sis. 7
kierrosta/kenttä

Etukortin (hinta 35€ ) sis. 3
kierrosta/kenttä – 50% normaalista green feestä.

Voimassa 1.5.-31.10. Lisätiedot: www.sgk.fi

4.3.    
Länsirannikon kortti

Ei koske pelilipuilla pelaavaa osakasta.

Kaksi (2) pelikierrosta/kenttä länsirannikon
alueen kentillä hintaan 30 €/kierros.

Voimassa 2.5 – kentän sulkemiseen saakka.

Hallinnoidaan Cardu-apin kautta.

4.4.    
Osakasvaihtopäivät

Alennettuun hintaan sovittuina päivinä
lähialueen kentillä.

Päivämääristä info ennen kauden alkua.

4.5.    
Junioripelaajan etu

Yksi nimetty alle 15-vuotias junioripelaaja saa
pelata ilman pelimaksua osakkaan kanssa samassa lähdössä

(edellytys: jonkun seuran jäsenyys ja greencard).

4.6. Osakkaan kanssa samassa ryhmässä pelaava
vieras:
green fee – 10 €.

4.7. Alennetut hinnat:

 – Golfauton
vuokraus

 – Kaappivuokra

 –
Rangepolettikortti

 – Par
3-kentälle veloituksetta

– ParPadel

4.8. Osakkaiden kutsukilpailu

Kauden aikana järjestetään ainoastaan osakkaille
tarkoitettu kutsukilpailu.

5. Epäselvissä tapauksissa tai riitatilanteissa yhtiön hallitus päättää
menettelystä.