No show tiedote

No show tiedote

Arvoisa pelaaja,

Muistathan aina joko vahvistaa tai perua aikasi, mikäli olet estynyt.

Peruuttamattomasta ajasta veloitamme no show -maksun.

Yhtä tärkeää on myös lähteä täsmällisesti omalla ajalla. Ei ennen eikä jälkeen, vaan silloin, kun oma teeaika on varattu. Samassa flaitissa olevat lähtevät samaan aikaan.

Näin varmistamme kentän sujuvan käytön ja ehkäisemme mahdollisia vaaratilanteita.

*****************************

Ärade spelare,

Du kommer väl ihåg att alltid bekräfta din tid eller avboka om du får förhinder.

För oavbokade tider debiterar vi en no show-avgift.

Lika viktigt är det att gå ut rätt tid. Varken lite före eller efter, utan exakt då starttiden är bokad. Alla i samma flight går ut tillsammans.

På så vis blir det smidigare spel och vi kan undvika eventuella farosituationer.

**********************************