Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Lägesförbättring

Lägesförbättring

LÄGESFÖRBÄTTRING I KRAFT från och med 6.5.2022

“När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: 15 centimeter från referenspunkten men med dessa begränsningar:
  • Begränsningar för lättnadsområde:
    • Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
    • Måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med lokal regel:  Allmän plikt enligt Regel 14.7a.”