Kilpailumääräykset

Yleiset kilpailumääräykset 

 

Seuran kilpailuissa sovelletaan yleisiä golfsääntöjä, kentän paikallissääntöjä sekä alla olevia yleisiä kilpailumääräyksiä ja ohjeita. Yksittäisten kilpailujen kilpailumääräyksissä voidaan lisäksi antaa tarkentavia määräyksiä ja ohjeita. Kilpailujohtaja päättää pääsääntöisesti kaikista kilpailua koskevista asioista.

Ilmoittautumiset ja peruutukset: 

Ilmoittautumiset lauantain kilpailuihin on tehtävä keskiviikkoon klo 12.00 mennessä, muihin kaksi (2) päivää kilpailupäivää aikaisemmin, klo 12.00 mennessä. Jäsenet ilmoittautuvat NexGolf.fi portaalissa, sähköpostilla s-posti caddiemaster@argc.fitai caddiemasterille puhelimitse 050 45 25 300.

Vieraspelaajat ilmoittautuvat sähköpostilla s-posti caddiemaster@argc.fitai caddiemasterille puhelimitse 050 45 25 300. Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisestaan. Ilmoittautuminen alkaa kaksi viikkoa ennen kilpailupäivää.

Peruutukset tulee tehdä ennen ilmoittautumisajan päättymistä samalla tavoin kuin ilmoittautuminenkin. Käytössä ovat puhelin nro 050 45 25 300 ja s-posti caddiemaster@argc.fi. Viime kädessä kilpailun ilmoittautumisen voi peruttaa soittamalla suoraan kilpailujohtajan numeroon.

 

Osallistumisoikeus:

Seuran omiin kilpailuihin osallistumisoikeus on kaikilla seuran jäsenillä.

Mestaruuskilpailuihin voivat osallistua Archipelagia Golf Clubin jäsenet, myös ammattilaiset.

Seuran Prolla on oikeus osallistua seuran järjestämiin kilpailuihin.

 

Seuran ulkopuolisten pelaajien osallistumisoikeus kilpailuihin: 

Vieraspelaajalla on mahdollisuus osallistua seuran avoimiin kilpailuihin, jotka on merkitty kilpailuohjelmaan. Rajoitettuun kilpailuun vieraspelaajalla on mahdollisuus osallistua, esim. parikilpailussa vain seuran jäsenen seurassa/joukkueessa. Vieraspelaaja voi myös osallistua seuran kutsukilpailuihin kutsuttuna. Seuran jäsenille tarkoitettuihin kilpailuihin voivat osallistua pelioikeuden omaavat ”ulkojäsenet” erikseen sovittaessa.  Seuran avoimet kilpailut ovat avoimia myös ammattilaisille.

 

Jälki-ilmoittautuminen:

Kilpailumääräyksen salliessa hyväksytään jälki-ilmoittautumiset. Jälki-ilmoittautuneita voidaan kilpailujohtajan päätöksellä ottaa osanottonsa peruuttaneiden tilalle tai jos annettua pelaajarajaa ei ole vielä ylitetty. Tällöin valintaperuste on ilmoittautumisjärjestys.

Kilpailumaksuun lisätään 5 €. Jälki-ilmoittautuja sijoitetaan mahdolliseen peruutuspaikkaan tai, jos se ei ole mahdollista niin viimeiseen / viimeisiin lähtöihin.

 

Myöhästyminen ja kilpailusta poisjäänti: 

Jos kilpailija myöhästyy, eikä ole valmiina lyömään avauslyöntiään kilpailun lähtölistaan merkittynä aikana, hänet pääsääntöisesti suljetaan kilpailusta.

Kilpailukohtaisissa määräyksissä voidaan määrätä, että jos kilpailija on myöhässä korkeintaan 5 minuuttia lähtöajastaan, hän saa jatkaa peliä mutta rangaistus myöhästymisestä on reikäpelissä reiän menetys ja lyöntipelissä kaksi rangaistuslyöntiä. Muu myöhempi lähtö on mahdollinen vain erityistapauksissa.

Jos lähtölista on jo arvottu, on kilpailija aina velvollinen ilmoittamaan poisjäännistään kilpailusta. Myös perusteltu syy poisjääntiin on esitettävä. Selvittämättömästä poisjäännistä kilpailusta seuraa osallistumismaksun perintä sekä kilpailukielto seuraavaan kahteen seuran järjestämään kilpailuun. Perusteltu poisjäänti on esitettävä niissäkin tapauksissa jos keskeyttää kilpailun omasta tahdosta. Jos ei esitä perusteltua syytä seuraa tästä kilpailukielto seuraavaan kahteen seuran järjestämään kilpailuun.

 

Tasatuloksen ratkaisu kilpailuissa:

Hcp-sarjoissa alemman pelitasoituksen (slope) omaava pelaaja voittaa. Pelitasoitusten ollessa samat, voittajan ratkaisee parempi sisääntulo (Matemaattinen menetelmä).

Archipelagia cupissa jos kilpailu jatkuu 19:lle toista reiälle tasoitukset huomioidaan kuin kilpailun alussa.

Scr-sarjoissa voittaja ratkeaa paremman sisääntulon perusteella. (Matemaattinen menetelmä).

Matemaattinen menetelmä: 

• 18 reiän kilpailussa tasatuloksen sattuessa lasketaan 9 viimeisen reiän tulos. Jos ne ovat tasan, ratkaisevat viimeiset 6 reikää, näidenkin ollessa tasan, ratkaisevassa osassa ovat viimeiset 3 reikää ja edelleen viimeinen. Jos kaiken tämän jälkeen on vielä tasatulos, arpa ratkaisee (Hcp-kilpailuissa nettotulos).

• 36 reiän kilpailussa tasatuloksessa lasketaan viimeisten 18 reiän tulos. Tämän ollessa tasan, lasketaan kuten 18 reiän kilpailussa.

• 54 ja 72 reiän kilpailuissa tasatuloksen sattuessa lasketaan viimeisen 36 reiän tulos, jonka jälkeen viimeisen 18 reiän tulos ja sitten kuten 18 reiän kilpailussa.

Seuran reikäpeleissä ja mestaruuskilpailuissa voittaja ratkaistaan reikä reiältä (sudden death -menetelmällä, kunnes toinen pelaajista voittaa. Reikäpeleissä jatketaan reikiä ykköseltä eteenpäin ja mestaruuskilpailuissa pelataan reikiä 1 ja 18 niin kauan, että voittaja selviää.

Kilpailumaksut: 

Kilpailumaksuista on maininta kilpailukutsussa. Muiden pelaajien kilpailumaksu on kyseisen päivän greenfee-maksun suuruinen ja juniorien siitä puolet (juniorien ikäraja on 21 vuotta, syntymävuoden mukaan), jollei kilpailumääräyksissä muuta mainita. Kilpailumaksuihin ei voida soveltaa pelilippuja. liikuntaseteleitä tms. poikkeuksellisia maksuvälineitä.

 

Reikäpelilähdöt: 

Alkukierrosten (touko-heinäkuu) reikäpeliotteluita pelattaessa suositellaan pelaamaan kahden ottelun lähdöissä, ts. neljä pelaajaa joista kaksi pelaa vastakkain ottelua.

Jos reikäpelipelaajat eivät ole pelanneet peliään ennen kuin viimeinen pelipäivä umpeutuu on kilpailunjohtajalla oikeus arpoa voittaja, jollei ole muuten sovittu. Molemmilla pelaajilla on tasapuolinen vastuu järjestää / sopia pelipäivä.

Kilpailusarjat:

Kilpailun sarjat ja kilpailun pelimuoto ilmoitetaan kilpailukutsussa.

Pelaaja voi kilpailla vain yhdessä sarjassa, vaikka samanaikaisesti olisikin usean sarjan kilpailu. Esimerkiksi juniori ei voi samanaikaisesti osallistua sekä juniorien että aikuisten sarjaan.

Junioripelaajat 13-vuotiaat ja nuoremmat pelaavat punaiselta tiiltä/ tee 49, josta heille annetaan punaisen teen mukainen slope-tasoitus. Osa kilpailuista ei mahdollista pelaamista punaiselta teeltä (mm. back tee kilpailut) vaan juniorit 13-v ja alle pelaavat kilpailumääräysten osoittamalta teeltä. Kilpailuissa tarvitaan 5 pelaajaa , jotta sarja pelataan. Muuten sarjoja yhdistetään. Poikkeuksena mestaruuskilpailut, jos mestaruuskilpailuissa ei sarjaan saada vähintään 5 pelaajaa niin sarjaa ei pelata.

 

Lähtöajat: 

Kilpailujen lähtöaikoja arvottaessa huomioidaan ainoastaan aikaiset lähtöaikatoivomukset mahdollisuuksien mukaan.  Myöhäiset vain jos pelaaja esittää perustellusti miksi haluaa myöhäisen lähtöajan.

Lähtöaikatoivomukset ei sido kilpailun johtoa vaan ovat toivomuksia, joita pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Kilpailun tuomari:

Kilpailuun voidaan nimetä tuomareita. Nimettyjen tuomareiden olemassaolosta riippumatta myös kilpailun johtajat toimivat kilpailun tuomareina.

Seuran avoimissa kilpailuissa tuomarin virkaa hoitaa kilpailun johto sekä kaksi toimikunnan jäsentä yhdessä. Kentällä tuomaroi kilpailun johto vuorotellen tai erikseen nimetty tuomari. Jos sääntötulkintaa ei pysty ratkaisemaan kentällä käytetään kahden pallo menetelmää. Ennen tuloskortin palauttamista ilmoitetaan että on käytetty kahden pallon menetelmää. Tuomarit kokoontuvat tekemään päätöstä ja ilmoittavat pelaajalle kumpi tulos jää voimaan.

Kilpailun päättyminen:

Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun kilpailutoimikunta on antanut tulokset julki, palkintojen jaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos tai kilpailun tulokset on laitettu klubin ilmoitustaululle. Kilpailutoimikunnan järjestämien kilpailujen tuloksia annetaan julkaistavaksi paikallisissa tiedotusvälineissä ja internetissä.

 

Muita kilpailumääräyksiä:

 

Tasoitus:

Kilpailun tasoitusraja ilmaisee korkeimman sallitun tarkan tasoituksen, joka pelaajalla saa olla kilpailuun ilmoittautumispäivänä. Yksittäisen kilpailun tuloslaskennassa käytettävä korkein pelitasoitus (slope) voidaan määrätä ilmoittautumisrajaa alemmaksi.

Pelaajan tasoitus ei voi muuttua saman lyöntipelikilpailun eri kierrosten välissä. Tasoitustoimikunta käsittelee kilpailun kierrokset aikajärjestyksessä. Useita päiviä kestävän reikäpelikilpailun aikana tasoitus voi kierrosten välillä muuttua.  Joukkuekilpailuissa joukkueen tasoitus ei voi olla korkeampi kuin alimman tasoituksen omaavalla pelaajalla.

 

Palkinnot:

Kilpailutoimikunnan johtamissa kilpailuissa on käytössä seuraavanlainen palkintojenjako menettely. Kilpailijan sijoituttua palkittavien joukkoon sekä hcp- sarjassa, että scr- sarjassa on hän oikeutettu saamaan molemmat palkinnot. Lisäksi jos pelaaja ei pysty olemaan palkintojenjaossa perustellusti, niin palkinto ei siirry seuraavalle vaan pelaaja saa hänelle osoitetun palkinnon myöhemmin klubilta. Kilpailun sponsori voi tehdä muutoksia palkinnon saajista.

Klubi kerää palkintojen voittajista henkilötiedot ja toimittaa ne tarvittaessa veroviranomaisille kauden päätyttyä.

 

Golfauton käyttö kilpailussa:

Golfauton käyttäminen kilpailussa on kielletty. Kilpailunjohtaja /-toimikunta voi kuitenkin sallia golfauton käytön lääketieteellisin perustein.

 

Pelinopeus:

Kilpailutoimikunta kiinnittää erityistä huomiota pelinnopeuteen ja annettuun aikatauluun. On kaikkien etujen mukaista että kilpailut saadaan vietyä läpi aikataulutetusti. Aikatarkkailua voi suorittaa sekä kilpailun tuomarit että kilpailun johtaja/ toimikunta, jotka voivat ryhtyä aikatarkkailun edellyttämiin toimenpiteisiin pelaajia kohtaan tilanteen niin vaatiessa.

 

Palkintojen ilmoittaminen tulorekisteriin:

Archipelagia Golf ilmoittaa yli 100€ arvoiset palkinnot ja palkinnonsaajat Tulorekisteriin vuoden 2019 alusta alkaen. Ilmoitettavia tietoja ovat palkinnon arvo sekä voittajan /palkinnon vastaanottajan nimi ja henkilötunnus. Tämä ilmoitus ja sitä koskevat tiedot hävitetään heti Tulorekisteriin raportoinnin jälkeen.  Pelaaja saa itse tarvittaessa kopion ilmoituksesta sitä pyydettäessä.

 

Evakuointisuunnitelma Archipelagia Golf 2023

Mikäli kilpailu joudutaan keskeyttämään toimikunnan tai muun päätöksen vuoksi tulee toimia toimikunnan antaman ohjeistuksen mukaan.

Peli keskeytetään antamalla äänimerkki, yksi pitkä ääni ja peli tulee keskeyttää välittömästi.

Tilanteen vaatiessa pelaajien tulee hakeutua suojaan odottamaan pelin jatkumista.

Pelaajat väylillä 1-4, ja 17-18 sekä harjoitusalueilla hakeutuvat suojaan klubille

Pelaajat väylillä 5-9 sekä 16 hakeutuvat suojaan griini 9 takana olevaan rakennukseen (half-way house)

Pelaajat väylillä 10-12 hakeutuvat suojaan tee 12 olevaan rakennukseen

Pelaajat väylillä 13-15 hakeutuvat suojaan tee 14 olevaan rakennukseen.

Peli jatkuu antamalla äänimerkki, kaksi pitkää puhallusta ja peliä jatketaan siitä kohtaa josta pelaaja keskeytti pelin. Mikäli pelin jatkamisesta tulee muita säädöksiä asettaa kilpailun toimikunta ne kaikille pelaajille tiedoksi.

 

Säännöt ovat voimassa 1.6.2021 alkaen toistaiseksi.

Päivitetty 28.4.2023

Hallitus pidättää oikeuden muutoksiin