Finbyntie 87, 21600 Parainen

Paikallissäännöt

SIIRTOSÄÄNTÖ EI OLE VOIMASSA

“Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

 • Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: 15cm, vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
  • Täytyy olla yleisellä pelialueella.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.”

 

Paikallissäännöt Archipelagia Golf 2021

 

1.6.2021

 1. Kenttä

OUT OF BOUNDS

Out of bounds on merkitty valkoisin paaluin (alku- ja päätöspaalut valko-musta paaluin). Myös rei’än 4 viheriön takana olevat valkoiset paalut, jotka on yhdistetty ketjuin ovat Out of Bounds-paaluja.

ESTEALUEET

Estealueet on merkitty keltaisin tai punaisin paaluin ja laatoin (alku- ja päätöspaalut kelta-musta/ puna-musta paaluin).

KUNNOSTETTAVA ALUE

Kunnostettavia alueita ovat seuraavat alueet:

– Sinisellä merkityt alueet (alku- ja päätöspaalut sini-musta paaluin).

– Sorapäällysteiset salaojat kylvetyllä alueella.

– Esiinpistävät kivet ja kalliot väylämittaan leikatulla yleisellä pelialueella.

– Siirtonurmialueet

 

– Työkoneen jäljet.

– Voimakkaan sateen tai kastelulaitteen aiheuttama vahinko hiekkaesteessä sekä esiin pistävät pohjakankaat hiekkaesteessä ovat kunnostettava alue. Sääntö 16-1.

 

KUNNOSTETTAVA ALUE, JOSTA PELAAMINEN ON KIELLETTY

Sinivalkoisin paaluin merkitty alue on kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä/ reiän menetys)

 

HAITTOJA

Kaikki etäisyyttä ilmoittavat merkit (paalut, tupsut yms.) joista mitattu matka on viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen ilman rangaistusta on mahdollista Säännön 16.1 mukaisesti. Vapautumista ei sallita Säännön 15.2 mukaisesti. Merkkien poistaminen on kielletty.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä/ reiän menetys)

Kaikki kentällä olevat tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua Säännön 16.1 nojalla.

 

KENTÄN OLEELLISIA OSIA

Kentän olennaisia rakenteita ovat  puuhakkeella päällystetyt alueet. Yksittäinen hakepala on irrallinen luonnonhaitta jota saa siirtää (Sääntö 15-1).

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä/ reiän menetys)

 1. Kentän suojeleminen
 2. a) Suojeltavat puut

Tukipuin tuetut/ merkityt puut , jotka on merkitty oranssein nauhoin ovatkiellettyä pelialuetta:Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä Säännön 16.1f nojalla.

Jos pelaajan pallo on estealueella ja tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, pelaajan täytyy vapautua tästä rangaistuksella Säännön 17.1 mukaisesti tai ilman rangaistusta Säännön 17.1e (2) nojalla.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

 

 

 

 

 1. Kenttäolosuhteet

– Siirtosääntö/ talvisääntö

Siirtosäännön ollessa voimassa: (voimassaolo ilmoitetaan erillisellä ”siirtosääntö voimassa” ilmoituksella klubin ilmoitustaululla, mikäli ilmoitusta ei ole, siirtosääntö ei ole voimassa)

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla  joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

– Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.

– Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: 15cm vertailupisteestä, mutta seuraavinrajoituksin:

Vapautumisalueen sijainninrajoitukset:

– Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja

– Täytyy olla yleisellä pelialueella.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

– Ilmastusreiät

Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä:

– Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla. Jos pallo päätyy toiseen ilmastusreikään, voi pelaaja vapautua uudestaan tämän paikallissäännön nojalla.

– Pallon ollessa viheriöllä ,pelaaja voi vapautua Säännön 16.1d nojalla.

Mutta haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

 

 1. Haitat
 2. a) Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa:Pelilinjalla, ja seon:

– Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja

– Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

 

Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.”

 

 1. b) Sähkölinjat, kaapelit, puhelinlangat sekä niihin liittyvät tolpat ja tukirakennelmat

Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut sähköjohtoon tai pylvääseen, tukivaijereihin tai sähköpylvääseen kuuluvaan osaa, lyöntiä ei lasketa . Pelaajan

tulee uusia lyönti ilman rangaistusta siitä paikasta mistä edellinen lyönti suoritettiin(ks.Säännöstä14.6kuinkatoimia).

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.”

KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT

Toimikunta tulee antamaan käyttäytymisrikkeistä (esim. kentän tahallinen vaurioittaminen) seuraavia rangaistuksia:

Määräyksiin sisällytetään rangaistuksia käytösrikkeistä, kuten yhden  lyönnin rangaistus tai yleinen rangaistus.

Toimikunta voi myös hylätä pelaajan vakavasta käyttäytymismääräysten rikkomisesta (Sääntö 1.2b)

 

*****************************

SUOSITUKSIA:

Pelin nopeuttamiseksi suositellaan että TEE 49:ltä pelaavat avaavat ensimmäisenä  väylillä 6, 12 ja 18.

Pallojen noutaminen piha-alueilta kielletty. Ole hyvin varovainen 4:nnen ja 17:nnen reiän leikkaavan kuntopolun kohdalla samaten kuin 9:nnen ja 16:nnen reiän leikkaavan paikallistien suhteen. Vältä lyömistä väylällä 7, kun tiellä on liikennettä.

Kaikki etäisyydet ovat viheriön keskelle.

Lipun paikka viheriöllä: punainen edessä, keltainen keskellä, valkoinen takana.