Paikallissäännöt

Paikallissäännöt, Archipelagia Golf                                  päivitetty 26.4.2024 & 7.5.2024

KENTÄLLÄon VOIMASSA SIIRTOSÄÄNTÖ, päivitetty 26.4.2024

“Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

 • Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: 30 cm( scorekortti), vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
  • Täytyy olla yleisellä pelialueella.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.”

 1. Kenttä

KENTÄN ULKORAJA (OUT OF BOUNDS)

 • Kentän ulkoraja on valkoisten paalujen kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkeva suora linja.
 • Myös rei’än 4 viheriön takana olevat valkoiset paalut, jotka on yhdistetty ketjuin ovat kentän ulkoraja.

 

ESTEALUEET
Estealueet on merkitty keltaisin tai punaisin paaluin ja laatoin.

 

KUNNOSTETTAVA ALUE
Kunnostettavia alueita ovat seuraavat alueet (Sääntö 16.1):

 • Sinisellä merkityt alueet.
 • Sorapäällysteiset pintasalaojat kylvetyllä alueella.
 • Esiinpistävät kivet ja kalliot väylämittaan leikatulla yleisellä pelialueella.
 • Syvät työkoneen jäljet (syvyys vähintään puoli pallon mittaa).
 • Voimakkaan sateen tai kastelulaitteen aiheuttama vahinko bunkkerissa sekä esiin pistävät pohjakankaat bunkkerissa ovat kunnostettavaa aluetta.

 

KUNNOSTETTAVA ALUE, JOSTA PELAAMINEN ON KIELLETTY
Sinivalkoisin paaluin merkitty alue on kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä/ reiän menetys)

 

HAITTOJA

Kaikki etäisyyttä ilmoittavat merkit (paalut, tupsut yms.) joista mitattu matka on viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen ilman rangaistusta on mahdollista (Sääntö 16.1). Vapautumista ei sallita Säännön 15.2 mukaisesti. Merkkien poistaminen on kielletty.

 

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä/ reiän menetys)

Kaikki kentällä olevat tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua Säännön 16.1 nojalla.

 

KENTÄN OLEELLISIA OSIA

Kentän olennaisia rakenteita ovat puuhakkeella päällystetyt alueet. Yksittäinen hakepala on irrallinen luonnonhaitta, jota saa siirtää (Sääntö 15.1).

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä/ reiän menetys)

 

 1. Kentän suojeleminen

SUOJELTAVAT PUUT

Tukipuin tuetut/merkityt puut, jotka on merkitty oranssein nauhoin ovat kiellettyä pelialuetta: Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä Säännön 16.1f nojalla.

Jos pelaajan pallo on estealueella ja tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, pelaajan täytyy vapautua tästä rangaistuksella Säännön 17.1 mukaisesti tai ilman rangaistusta Säännön 17.1e (2) nojalla.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

 

 1. Kenttäolosuhteet

ILMASTUSREIÄT

Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä:

 • Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla. Jos pallo päätyy toiseen ilmastusreikään, voi pelaaja vapautua uudestaan tämän paikallissäännön nojalla.
 • Pallon ollessa viheriöllä. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1d nojalla.

Mutta haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.

 

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

PUDOTTAMISALUEET (DROP ZONE)

a) Väylä 4

Pallon ollessa estealueella väylällä 4 tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:

 • Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti, tai
 • Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo estealueen toiselle puolelle olevalle pudottamisalueelle. Tämä vaihtoehto on mahdollista vain, jos pallo on leikannut estealueen rajan lähempänä lippua kuin kyseinen pudottamisalue. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

 

b) Väylä 15

Pallon ollessa 15 väylän viheriön viereisellä tiellä tai rinteessä oleva muovikennoverkko haittaa lyöntiä, voi pelaaja:

 • Vapautua Säännön 16.1 nojalla, tai
 • Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa pallon viheriön viereiselle pudottamisalueelle. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

 

c) Väylä 17

Pallon ollessa estealueella väylällä 17 tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:

 • Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti, tai
 • Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo väylän poikki kulkevan tien ja estealueen alkupään välissä olevalle pudottamisalueelle. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

 

 1. Haitat

 

a) Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa: Pelilinjalla, ja se on:

 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

b) Sähkölinjat, kaapelit, puhelinlangat sekä niihin liittyvät tolpat ja tukirakennelmat 

Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut sähköjohtoon tai pylvääseen, tukivaijereihin tai sähköpylvääseen kuuluvaan osaa, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta siitä paikasta mistä edellinen lyönti suoritettiin(Sääntö14.6).

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.”

 

KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT

Toimikunta tulee antamaan käyttäytymisrikkeistä (esim. kentän tahallinen vaurioittaminen) seuraavia rangaistuksia:

Määräyksiin sisällytetään rangaistuksia käytösrikkeistä, kuten yhden lyönnin rangaistus tai yleinen rangaistus.

Toimikunta voi myös hylätä pelaajan vakavasta käyttäytymismääräysten rikkomisesta (Sääntö 1.2b)

*****************************

SUOSITUKSIA:

Pelin nopeuttamiseksi suositellaan, että TEE 49:ltä pelaavat avaavat ensimmäisenä väylillä 6, 12 ja 18.

Pallojen noutaminen piha-alueilta kielletty. Ole hyvin varovainen 4:nnen ja 17:nnen reiän leikkaavan kuntopolun kohdalla samaten kuin 9:nnen ja 16:nnen reiän leikkaavan paikallistien suhteen. Vältä lyömistä väylällä 7, kun tiellä on liikennettä.

Kaikki etäisyydet ovat viheriön keskelle.

 

LIPPUJEN VÄRIT (päivitetty 7.5.2024)

kentällä lippujen värit ilmoittavat reiän paikan viheriöllä:

PUNAINEN lippu griinin etuosassa

KELTAINEN lippu griinin keskiosassa

VALKOINEN lippu griinin takaosassa.