Kaptens palavers för de som avlagt Green Card

Kaptens palavers för de som avlagt Green Card

Kaptens palavrar till alla som har nyligen fått Green card

Kaptens palavrar ordnas under säsongen 2023 i samband med nybörjar / startkursser.

Första palaver 10.5 kl. 20-21 i klubbhuset. Ladykapten Mariella ramstedt och kapten Lari valkama välkomnar er.

Tilläggsinfo hittar du på vår hemida, likasom de övriga tidpunkterna för palavrar.

Välkommen med nya och lite äldre golfare!