Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Kaptenens hälsning 21.6.2022

Kaptenens hälsning 21.6.2022

Säsongen har kommit väl igång och banan börjar återhämta sig från den krävande
vintern.

Jag återkommer till det årliga temat, skötsel av banan. Även om fairways och greener ser ut som om de just har kommit igång, betyder det inte att divotar och nedslagsmärken kan lämnas oreparerade, med tanken att de repares av att gräset växer upp. Alltså ska vi ta hand om vår bana oberoende av vilken del av säsongen vi befinner oss i.

Divotar och andra märken efter slag repareras i första hand av själva divoten och
eventuellt lite sand-frö blandning på sidorna. Divoten innehåller trots allt rötter,
som försnabbar återhämtningen av gräset. Ifall divoten är så liten eller sönderslagen att den inte går att använda, sätt sand-frö blandning i slagmärket. I teeboxen används endast sand-frö blandning för reparation. Påsar för sand-frö blandning finns vid kärrparkeringen och vid första tee. Sand-frö blandning finns vid första tee och vid korsningen mellan tee 10 och 14. Man kan även fylla på från sandbehållarna vid tee. Lägesförbättring är inte rätt medicin för detta problem.

Nedslagsmärken på green bör repareras redan för att upprätthålla en jämn yta. Ibland kan det vara svårt att hitta sitt nedslagsmärke, men spelkamraterna kan hjälpas åt att jaga nedslagsmärken. Även andra spelares nedslagsmärken bör fixas. Och kom ihåg, även korta chippar ger nedslagsmärken.

Skötseln av banan kan inte bara skötas banpersonalen, utan vi måste alla hjälpas åt att nå vårt gemensamma mål.

Säkerhetstänket har inte heller ändrats under vintern.

– Då banpersonalen arbetar på det område där bollen möjligen kan hamna, bör man vänta med slaget tills man får lov att slå, eller att det är säkert att bollen inte kan nå personalen.
– Fortfarande får man inte slå bollen så att den kan träffa andra. Ifall slaget misslyckas så totalt att den riskerar träffa någon eller försvinner helt ur sikte, måste man ropa ”FORE”.
– Jag har också märkt ett oroande drag i att spelare inte skyddar sig. När ni hör ordet ”FORE” – ta skydd, eller skydda åtminstone huvudet med bästa förmåga och sväng ryggen mot ropets riktning. Att ta skydd bakom bagen är ett snabbt och effektivt sätt att skydda sig ifall du står nära till den.

Och trots allt, ha en riktigt bra fortsatt säsong 2022!

Captain Timo