Medlemsförmåner

 

Medlemsförmåner 2023

Via medlemskap i Archipelagia får du:

  • delta i aktiv föreningsverksamhet i tvåspråkig omgivning
  • delta i olika träningsgrupper som är subventionerade
  • ta del av och delta i våra fina evenemang
  • juniorverksamhet
  • klubbmästerskap (ArGC Championship)
  • fri spel på par 3-bana
  • Bättre Golf

Vi spelar och tränar på ett fint underlag; välskött bana med många träningsområden. Range för långa slag, Åbonejdens bästa närspelsgreen samt puttningsgreen.

Vi kan även erbjuda förmånliga årsavgifter, spelavgifter.

Vårt medlemskort är elektroniskt (eBirdie). Det innebär att du har försäkring, SGL:s försäkringsskydd för medlemmar.

Vår egen medlemstidning Fore utkommer på våren och Golfförbundets medlemstidning, Golflehti utkommer flera gånger om året. Dessa postas till dig, eller du kan läsa dessa via digikanaler.

ÖVRIGA förmåner

BYTESDAGAR

Aurinko Golf 22.5. och 6.9. Greenfee 25€

Spel på Bruks Golf (Ruukki Golf), greenfee 20€ /18 hål. Gäller inte i juli.