Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Adressändringar

Anmäl alltid dina adressändringar till hemmaklubben.

Via Nexgolf kan du ändra dina egna uppgifter och uppdatera e-postadresser:

www.nexgolf.fi/argc

->”egen nexgolf”

->”egna inställningar”

Du kan alltid skicka e-post till oss: office@argc.fi

Tack för din hjälp!