Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Klubbens styrelse och kommittéer

Styrelsens medlemmar - säsong 2022

Mika Marjasto Ordförande tel. 040 773 1479 mika.marjasto@gmail.com
Nina Leiskola Kassör
Sami Suojanen Sekreterare
Lars Ekholm Tävlingskommittéens ordförande tel. 040 718 5035 larsgek@gmail.com
Sami Ahokas Juniorkommittéens ordförande tel. 040 090 2085 sami.ahokas@f-musiikki.fi
Mikko Saarikumpu Marknadföringskommittéens ordförande
Henrik Karlsson Seniorkommittéens ordförande tel. 040 556 5518 henrikkar@gmail.com
Mariella Ramstedt Aktivitetkommittéens ordförande och ladykapten tel. 050 526 3219 mariella.ramstedt@parnet.fi
Timo Taskinen Kapten tel. 040 545 0717 timo.taskinen@cloetta.fi
Jan Österlund Bankommittéens ordförande tel. 050 557 4602 jan.osterlund@argc.fi