Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Kapten & Ladykapten

Captain:

Timo Taskinen

Captain Timo Taskinen presenterar sig

Jag är Timo Taskinen och föreningens kapten sedan 2020-. Enligt åldersfördelningen inom golf är jag senior (över 50 år). Jag började spela golf år 1998 då green card på riktigt var det gröna kartongkortet och då testet inkluderade flera delmoment, som att slå med olika racketar, etikett och regler. I början spelade jag typisk affärsgolf. Via mitt jobb bjöds jag in till olika företagsevenemang fem gånger om året. Förutom dessa spelade jag några träningsrundor. Djupare intresse för sporten väcktes mer än 10 år senare, då jag via startpaketet år 2011 blev medlem i ArGC. Jag spelade först med hyrspelrätt och senare som aktieägare. Sedan spelades 100 golfrundor per år i tre års tid. En stor orsak till att det blev så många rundor var KULTAKORTTI (GULD-KORTET). Kortet kan köpas av aktieägare och är förmånligt (165 €). Med kortet kan man under säsongen spela 7 rundor per bana på 25 olika banor. Sedermera har antalet golfrundor minskat något till cirka 60 rundor per år.

I och med att jag blev medlem i föreningen ArGC har jag fått ta del av och fått sköta olika ansvarsuppgifter i föreningen. De två första åren som ledamot i tävlingskommittén och de två följande åren som ordförande för samma kommitté. Nästa steg var sedan att axla kaptensrollen. Kaptenernas viktiga uppgift är att hålla kaptenspalaver för nya spelare, där man går igenom säkerhet, vett och etikett på banan och inte att förglömma hur man som spelare tar hand om banan under golfrundan.

 

Kaptenernas uppgift är att tillsammans:

  • höja föreningskänslan, samhörigheten och trivseln.
  • ta emot nya föreningsmedlemmar.
  • ta ansvar för att regler följs, bl.a. säkerhet och god golfetikett.
  • behandla överträdelser.
  • Kaptenerna är också medlemmar i föreningens styrelse och är därmed även ett språkrör för föreningens medlemmar och framför deras åsikter i organisationen.
  • De två första punkterna ovan hör starkt till aktivitetskommittén, som leds av ladykaptenen.

Det känns som att jag verkligen har varit med om många nya saker under min mandattid. År 2019 den stora regeländringen och år 2020 det nya WHS-handikappsystemet, som skolades för våra medlemmar. Sedan kom COVID-19 pandemin, som påverkade spelandet och alla instruktioner som gjordes för att spelet skulle vara tryggt och säkert och att man över huvud taget kunde spela.

Personligen har jag tyckt att sporten är väldigt avslappnande. I början av min golfkarriär minns jag hur jag senast efter tredje hålet hade glömt mitt jobb, eftersom jag var tvungen att fokusera på slagen och kunde inte tänka på många saker samtidigt för att slaget skulle lyckas. Jag har också fått många vänner genom golfen.

 

 

Verksamheten i vår förening bygger till stor del på frivilligarbete och vi välkomnar nya medlemmar till våra kommittéer. Om du känner för att du skulle vilja delta i någon av kommittéerna, kontakta gärna kommitténs ordförande eller kontakta kontorets personer. Föreningen behöver även fler banövervakare. Övervakare föds inte ur intet utan även till denna uppgift behövs frivilliga. Ju fler vi är desto jämnare fördelas bördan.

 

Kaptenernas kontaktuppgifter:

Captain Timo Taskinen

E-post: captain@argc.fi

Telefon: +358 40 545 0717

Lady Captain:

Mariella Ramstedt

E-Post : aktiviteetti@argc.fi

Telefon: 0505263219