Föreningens styrelse och kontaktuppgifter

Archipelagia Golf Club Seuran hallitus /Förenigens styrelse
Mika Marjasto puheenjohtaja/ ordförande 040 773 1479 m.marjasto@gmail.com
Henrik Karlsson vara pj, senioritoimikunta/ seniorkommittén
Nina Leiskola rahastonhoitaja/kassör
Sami Suojanen sihteeri /sekreterare
Mariella Ramstedt naiskapteeni, aktiviteettitmk/ ladykapten, aktivitetkom.
Lari Valkama kapteeni /kapten
Jan Österlund kenttätoimikunta/ bankommittén
Mikko Saarikumpu markkinointitmk/ marknadsföringskom.
Lauri Dammert junioritmk/ juniorkom.
Nina Katajainen toiminnanjohtaja/verksmhetsledare 040 516 2242 nina.katajainen@argc.fi