Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Föreningsverksamhet

Beslut från höstmötet samt nomineringar för år 2022   Föreningens höstmöte hölls 13.10 med 19 medlemmar närvarande. Under mötet presenterades årets verksamhet och ekonomiskt läge. På mötet godkändes verksamhetsplanen samt budgeten för år 2023. Verksamhetsplanen innehåller liknande ärenden som tidigare har visat sig fungera bra i verksamheten. Några små justeringar görs i verksamheten inkommande år, men grunden hålls rätt så stabilt. Verksamhetsplanen finns på hemsidan. Medlemsavgiften för år 2023 är 106€ för vuxna medlemmar och 56€ för juniormedlemmar (år 2002 och senare födda), ingen inskrivningsavgift.  Medlemsavgifterna skickas till medlemmarna i januari 2023 via Nexgolf och e-post. De medlemmarna som vill ha fakturan per post erlägger postavgift på 10€.   Mika Marjasto fortsätter som föreningens ordförande. Styrelsemedlemmarna Mariella Ramstedt (aktivitet) samt Mikko Saarikumpu (marknadsföring) omvaldes. I stället för kapten Timo Taskinen valdes Lari Valkama till styrelsen. Lari har spelat golf i ArGC sedan år 2019. Istället för Lars Ekholm (tävlingar), som avgår innan mandatperiodens slut, valdes Niklas Tuominen för två år (2023-2024). Styrelsen tackar både Timo och Lars för ett fint arbete för medlemmarna.   Styrelsen kommer att sammanträda i ett konstituerande möte ännu detta år, där styrelsemedlemmarnas uppgifter kommer att fastslås. Nästa års planering startas redan nu på hösten och ifall du har nya idéer hör gärna av dig till styrelsen eller verksamhetsledaren. Nästa årsmöte hålls på våren 2023, enligt stadgarna före utgången av mars månad. På mötet presenterades även en ny bemärkelse som är planerad tillsammans med golfbolaget. En hedersplats, som är en fysisk plats vid gårdsplanen. Platsen innehåller namn på personer som har med sitt speciella engagemang bidragit för att utveckla banan. Till platsen tillför förutom banans och föreningens grundare även nya medlemmar, Jorma och Kristina Ake.   I samband med höstmötet delades ut pokalerna till klubbmästarna samt till de årets nominerade spelaren.           Årets nomineringar 2022:   Årets bästa junior: Oliver Ruutu. Internationell, framgångsrik spelare:  Finnish junior ranking (FJAR) 4th. Triple A European open 2nd. Boys European ranking 2. Bästa junior flicka: Matilda Marjasto. FJAR 36th.   Bästa senior: Raimo Piispanen.  Raimo är aktiv i både av klubben arrangerade tävlingar som i de regionala tävlingarna i närområdet, samt en pålitlig spelare i liga- och klubbkamperna. Han är alltid beredd att ställa upp. Dessutom en person som alltid är positiv.   Bästa damspelare: Ellinoora Moisio. Internationell spelare, LETAS-turneringar.   Klubbmästare: Herrar: Ben Casagrande Damer: Nina Katajainen Seniordamer (50): Mariella Ramstedt Seniordamer (60): Liisa Nordenswan Seniorherrar (50): Jussi Aalto Seniorherrar (60): Ismo Aaltonen Seniorherrar (70): Hannu Nummi Matchplay: Kim Holmström Archipelagia Cup: Sami Ahokas Senior Cup: Ann-Christine Sundell.   En ny pris tilldelades av juniorkommittén: Årets prestation till Aapo Puro. Aapo har fungerat som Onnis hjälp under hela säsongen och möjliggjort träningsverksamhet samt varit till en positiv hjälp i hela kommittén.   Grattis till alla nominerade!   (I bild uppe från vänster : Ismo Aaltonen, Hannu Nummi, Nina Katajainen, Mariella Ramstedt och Liisa Nordenswan. Nedre raden: Jussi Aalto, Sami Ahokas, Leevi Tuominen samt Matilda Marjasto.   Å styrelsens vägnar Nina Katajainen, verksamhetsledare, nina.katajainen@argc.fi, tel 040 516 2242. ArGC verksamhetsplan för 2023 beh på årsmötet