Träningsområden

Träningsområden

Driving range, närspelsområde och par 3-bana

Archipelagia Golf Club erbjuder ypperliga träningsförhållanden för att öva slag och närspel.

drivingrangen fungerar bollautomaten med 2 euros mynt eller genom att använda bankkort/betalkort (även närbetalning), ett bollautomatkort som kan laddas av Caddie Master. Poletter kan även betalas med olika motionsförmåner.

närspelsområdet kan man öva korta slag, chipping och bunkerslag. Vår närspelsområde är stor och du kan träna inspel från 100m! Alla spelare lappar egna nedslagsmärken! Använd  egna bollar på övningsområdet.

Puttningsövningarna går bra på övningsgreenen.

Kom ihåg att lappa slagmärken då du tränar. Lägg tillbaka torvorna /gräset som du slagit loss och fyll groparna med sand. Sandkärl finns på övningsområdet. Kratta bunkrarna efter sig och framför allt lappa nedslagsmärken på greenerna! Använd greengaffel.

Du behöver inte greencard för att träna på våra närspelsområden! Välkommen!

Vi har en par 3-bana, 5 hål, som du kan träna utslag och närspel. En kort bana kan vara utmanande! Innan spel på par 3-banan skall du anmäla dig till caddiemaster. För våra medlemmar, aktieägare och spelrättsinnehavare är spel gratis, för övriga är priser 10€/dag, juniorer 5€/dag. I spelgruppen som går ut på par 3-banan skall det finnas alltid en som redan har greencard, för att vi spelar säkert. Kom ihåg att sköta banan efteratt du spelar!

Välkommen och träna!