Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Lokala regler

LÄGESFÖRBÄTTRING I INTE KRAFT

“När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: 15 centimeter från referenspunkten men med dessa begränsningar:
  • Begränsningar för lättnadsområde:
    • Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
    • Måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med lokal regel:  Allmän plikt enligt Regel 14.7a.”

 

Lokala regler 1.1.2022  Archipelagia Golf Pargas 

Lokala regler skrivna på finska, svenska är översättning.

1. Banan

OUT OF BOUNDS
Out of bounds är utmärkt med vita pålar . Vita pålar som är sammanhängande med kedja bakom green 4 är Out of Bounds-pålar.

 

PLIKTOMRÅDEN
Pliktområden är utmärkta med gula eller röda pålar eller gula eller röda plattor.

MARK UNDER ARBETE
Mark under arbete är följande områden:
– Områden med blåa markeringar
– Grusbelagda täckdiken inom besått område.
– Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

– Flyttgräsområden.

– Maskin- / hjulspår.

-Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen samt synlig bottenduk i bunker betraktas som mark under arbete. Regel 16-1 är tillämplig.

 

MARK UNDER ARBETE FRÅN VILKET SPEL ÄR FÖRBJUDET
Område markerat med blå-vita pålar är mark under arbete från vilket spel är förbjudet.

Plikt för brott mot lokala regeln: Allmän plikt (två slag / förlust av hålet)

 

OFLYTTBARA TILLVERKADE FÖREMÅL

Alla markeringar (pinnar, tofsar etc.) som markerar avståndet till greenens mitt, betraktas som oflyttbara tillverkade föremål och där lättnad kan tas och Regel 16.1 kan tillämpas. Lättnad kan inte tas enligt Regel 15.2. Markeringarna får inte flyttas.

Plikt för brott mot lokala regeln: Allmän plikt (två slag / förlust av hålet)

Alla vägar och stigar på banans område är oflyttbara tillverkade föremål, Regel 16.1 tilläplig.

 

ORGANISKA DELAR AV BANAN

Flisbelagda ytor på banans område är organiska delar av banan. Enstaka flisbitar är lösa naturföremål och kan flyttas (Regel 15-1).

Plikt för brott mot lokala regeln: Allmän plikt (två slag / förlust av hålet)

 

2. Banans skyddande

a)Skyddade träd
Planterade träd med stödpinne och/eller träd med orange markering betraktas som oflyttbara tillverkade föremål från vilket spel är förbjudet. Om detta träd påverkar spelarens stans eller område för hans tänkta sving, förutom i pliktområdet, måste spelaren – utan plikt – bereda sig lättnad från hindrande inverkan från trädet. Regel 16.1f tillämpas.

Om bollen ligger i hinderområde, måste spelaren, lyfta och dropp bollen i enlighet med Regel 17.1e eller utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

Plikt för att spela boll från fel plats i strid med Regel 14.7a: Allmän plikt (två slag / förlust av hålet

 

3. Onormala markförhållanden

a) Lägesförbättring (Lägesförbättring är I kraft endast när det anmäls skild “Lägesförbättring I kraft” om det inte finns en skild anmälning, är lägesförbättring inte i kraft)

När en spelares boll ligger på någon del spelfältetsom klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

-Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
-Lättnadsområdets områdets storlek mätt från referenspunkten (15 centimeter) från referenspunkten men med dessa begränsningar.

Begränsningar av lättnadsområdets läge:
– Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
– Måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

b) Luftningshål 

Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett luftningshål:
– Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b. Om bollen blir liggande i ett annat luftningshål får spelaren ta lättnad igen enligt denna lokala regel.
– Boll på green. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1d.
Men det är inte störande inverkan om luftningshålet bara ger störande inverkan på spelarens stans eller, på green, på spelarens spellinje.
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: Allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

4. Hindrande föremål

a) Hindrande föremål nära green

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:
Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är:

-På spellinjen och är:
-Inom två klubblängder från greenen och
-Inom två klubblängder från bollen.
Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: Allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

 

b) Bollen träffar ledningstråd, kraftledningar, telefontråd eller stolpe med dess konstruktioner

Om en boll träffar ledningstråd, kraftledningar, telefontråd eller stolpe eller dess konstruktion måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 14-6.

Plikt för brott mot lokala regeln: Allmän plikt (två slag / förlust av hålet)

 

REGLER FÖR UPPFÖRANDET

Kommitteén kommer att vidta åtgärder (tex. om förstörande av banan sker) ifall uppförandet är inte enligt reglerna:

Rekommendationerna innehåller plikt för osakligt uppförandet, så som t.ex. Ett slags plikt eller Allmän plikt.

Kommittén kan avvisa spelaren om grovt brott mot regel för uppförandet görs (Regel 1.2b)

 

*****************************

REKOMMENDATIONER

För ett smidigt spel är det önskvärt att de som spelar från TEE 49 öppnar på hålen 6, 12 och 18.

Det är förbjudet att hämta bollar från gårdstomter. Var synnerligen aktsam vid konditionsbanan korsande bakom 4:e green , samt på lokala vägen korsande 9:e och 16:e hålen. Undvik att slå ut på hål 7 vid trafik på vägen.

Alla avståndsmått är till mitten av green.

Flaggans placering på green: röd fram, gul i mitten, vit bak