Information om banan

Information om banan

BEVATTNINGEN AV GOLFBANAN

Bevattningen av golfbanan sker i huvudsak nattetid, men fairway-bevattningen måste köra igång redan på kvällen kl. 19. Nattens timmar räcker helt enkelt inte till för greener och tee-platser annars.

Bevattningsautomatiken reglerar själv vilka och hur många spridare som kommer upp samtidigt (vanligtvis ca. 6st). De kommer inte heller i någon viss ordningsföljd, utan kan alltså vattna på flera olika fairwayer samtidigt. Spridarna vattnar i 15 minuter. Om din boll råkar ligga inom bevattningszonen lönar det sig inte att vänta, utan gå och slå den så fort det är möjligt! Ställen som av en eller annan orsak blivit torra vattnas extra även dagtid.

Greenerna och tee-platserna kan i undantagsfall vattnas tidigt på morgonen/förmiddagen, men då högst 5min.

Utslagsplatserna markeras nu i början av säsongen antingen i framkanten av tee-området eller längst bak. När grästillväxten är ordentligt igång placeras markeringarna systematiskt över hela tee-området.

Rangen, övningsbanan, Par 3:an och Tee 38 vattnas oftast under morgonen. Bevattningsanordningen kontrolleras och underhålls regelbundet. Då kör vi igenom bevattningen manuellt för att kolla eventuella läckage eller andra fel.

Vi beklagar eventuella olägenheter som bevattningen kan orsaka!