Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Golfbilar

Golfbilar han hyras av alla spelare, förtur för de som uppvisar läkarintyg eller motsvarande behov för atta använda golfbilen. Vi har ett begränsat antal bilar (11st).

  • Vi kör med bilarna försiktigt och utan att lämna spår
  • Bilar skall inte användas på: greener, foregreener eller utslagsplatser. Vi kör endast på spelområden där gräset är klippt (fairways och ruffar).
  • Bilar skall inte köras mellan greenbunkern och bunkern. Dessa områden är utsatta och gräsets tillväxt försämras då dessa används. Spelet blir försvårat på dessa områden om gräsytan försvagas.
  • Vid de flesta greener finns en stig eller en väg intill greenen som skall användas.
  • Next Tee skyltar bör följas vid greenområden.
  • Extra uppmärksamhet kräver områden mellan green 1- tee 18 samt green 17 vänstra sida, områden som endast vid yttersta fall skall användas.