Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Banetikett och skötsel

Krattande av bunkern

När man krattar bunkern bör man minnas att förutom slagmärket även kratta skospåren och bollens nedslagsmärke. Lämna bunkerkrattan i hålet riktning inanför bunkern, så att banpersonalen kan klippa gräset runt bunkern. Viktigast är att lämna bunkern i sådant skick som den var före ditt golfslag.

Exempel:

Reparation av bollens nedslagsmärke

Kom ihåg att alltid reparera bollens nedslagsmärken på greenen. Även om ditt slag inte skapade ett nedslagsmärke, kan man ändå reparera andras märken. Det finns tid att reparera åtminstone 2 märken per green, eftersom det endast tar några sekunder.

Reparera nedslagsmärken på greenen med en greengaffel, och vänd gräset inåt från alla sidor, tills gropen är fylld. Sedan skall man jämna till marken med hjälp av skon eller puttern.

Exempel:

Reparation av slagmärken

Så att fairwayn hålls i så bra skick som möjligt, kom ihåg att reparera slagmärken. Ta sand med under golfrundan i en sandpåse. Sandpåsen kan fyllas vid första teeboxen, vid hål 5 teebox, vid korsningen mellan hål 13 och 14, och på varje par 3:a. Om sanden har tagit slut, kan man försöka fylla slagmärket med den lösgjorda markbiten.

Exempel:

Exempelvisare: Caddiemaster Jesper Andersson

Filmare: Caddiemaster Thomas Öhman