Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Bagskåpens och kärrplatsernas registeruppdatering

Bagskåpens och kärrplatsernas registeruppdatering

Vi håller för tillfället på att gå igenom bag- och kärrplatsernas register. Vid vissa skåp/kärrplatser finns det oklarheter om vem som är den egentliga hyraren samt vilket skåp/kärrplats tillhör vem. Vi försöker nu alltså uppdatera registret så, att registret skulle stämma med verkligheten. Samma gäller bagförrådets nyckelregister.

Detta sagt, ber vi alltså er alla bag- och/eller kärrplatsers hyrare att meddela senast den 30.9 till office@argc.fi:

  • ditt namn
  • skåpets och/eller kärrplatsens nummer
  • numret till bägförrådets nyckel (BV…)
  • info om du vill fortsätta att hyra det/dem även följande säsong

Ifall vi inte får information om vem som hyr skåpet eller kärrplatsen fram till den 30.9, kommer vi att tömma skåpet på bolagets vägnar i slutet av säsongen.

Ifall du vill bli av med skåpet till slutet av säsongen, handla enligt följande:

  • meddela senast den 30.9 till office@argc.fi ifall du vill bli av med din plats till säsongens slut
  • töm ditt skåp senast den 1.12.2022
  • returnera nyckeln  i ett kuvert till caddiemaster eller postlådan
  • infoga i kuvertet en lapp där det finns ditt namn, numret på ditt skåp/din kärrplats samt ditt kontonummer för eventuell återbetalning på panten.

Ifall du har flera nycklar i användning ber vi dig kolla upp alla nycklars nödvändighet och i såna fall returnera och meddela om onödiga.

Till säsongens slut är det även bra att städa sitt eget skåp från skräp och sand. Vi sköter om de allmänna utrymmenas städighet och vi kommer även att reparera söndriga nät under vinterns gång. På detta sätt får vi det gemensamma utrymmet till ett fräschare och bättre skick.

Tack för samarbetet och fina höstspel!

Hösthälsningar kontorets tjejer