Information om eBirdie

eBirdie blir passivt för alla från och med den 1.4, på Golfliittos vägnar. Att eBirdie blir passivt betyder i praktiken att du inte kan boka speltider och försäkringsskyddet via eBirdie är inte i kraft. eBirdie blir dock aktivt igen, på klubbens vägnar, ifall du har betalat dina medlemsavgifter.

Ifall du inte betalat dina medlemsavgifter förblir eBirdie passivt tills betalningen av medlemsavgifter skett. För tillfället har över 500 medlemmar inte betalat sina medlemsavgifter. Ta alltså och kolla att dina medlemsavgifter är betalda via NexGolf.

Kom dock ihåg att använda rätt betalningsinformation då du utför betalningen av medlemsavgifterna: rätt konto- och referensnummer som finns på räkningen. Använd vänligen inte gammal betalningsinformation.

Ifall du inte vill fortsätta vara en medlem i klubben och har på grund av detta lämnat medlemsavgifterna obetalda, meddela vänligen om detta till office@argc.fi.
eBirdie logo