Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Info gällande banan

Hälsningar från (is) banan!

Vi har kommit till mitten av mars och våren börjar äntligen vara på väg. Vintern har i år varit på många sätt utmanande. Under mina 22 år på golfen har jag aldrig varit med om en liknande vinter.

Hösten gick ganska långt enligt planerna, alla höstjobb blev gjorda innan det blev för kallt. Alla tee-platser, greener, foren och fairways luftades i oktober/november. Dessutom rensades dikeskanterna vid hålen 4 och 17, bunkern mellan 14 och 15 förstorades aningen och dränerades. Några bunkrar har fyllts igen och kommer att bli s.k. gräsbunkrar. Första snön fick vi 27.12.21. Så långt allt bra. I två veckor var det fint vinterväder och det hann snöa många gånger. Snötäcket växte och skidarna var nöjda. Men så slog vädret plötsligt om och det blev plusgrader och regn. Det bildades snabbt vatten under snötäcket, temperaturen frös på igen och katastrofen var ett faktum. Is. I och för sig inget nytt det heller. Nästan så gott som varje vinter får vi utföra ”isbekämpning”, men med den skillnaden att aldrig så tidigt på vintern. Och det brukar räcka med en gång.

12-14.1.22 jobbade vi med greenerna och lyckades få dem isfria. Veckan därpå började det snöa igen. Mycket. Så mycket att skidarna igen en gång var glada och nöjda och kunde skida omkring på vår fina bana. I alla fall varannan dag, för nu började vädret och temperaturerna såga riktigt av och an. Det kunde snöa på morgonen, men sedan blev det plus-grader och slask på eftermiddagen. Så höll det på i några veckor och katastrofen var igen ett faktum. Islagret var den här gången tjockare än någonsin tidigare. Överallt.

28.2.22 började vi för andra gången den här vintern med att pika bort is från greenerna. I praktiken går arbetet ut på att först ploga bort snön, sedan pikas isen med ”luftaren”(som har ca.15cm långa metalltappar), isbitarna/sörjan plogas bort och sedan sandas det ännu efteråt. Det påskyndar effektivt snösmältningen, men kräver såklart soliga dagar och helst lite plus-grader. I skrivande stund är det just sådant väder och vi har därför också passat på att dressa fairwayerna nu. 360 ton sand har gått åt, till greener och tee-platser 40 ton.

Tillsvidare har vi inte hunnit isbekämpa riktigt alla tee-platser, men det är på gång och det finns hopp om en fin golfsäsong även det här året. Vill dock påpeka att vintern har satt sina spår. I nuläget är det ju lite svårt att veta exakt hur banan kommer att se ut om en månad eller två, men vi får hoppas på en solig och varm vår så den torkar snabbt. Och att gräset överlevt sin värsta fiende..isen. Mycket jobb återstår innan banan kommer att vara i skick, men vi gör vårt bästa!

Vill också passa på att tacka å allas vägnar vår ”hjälpreda” Jorma Ake, som hjälper till med att hålla bl.a. randområdena på banan i skick! Önskar er alla en trevlig vår, vi ses på banan!

Maria Söderblom, vice banmästare

Green 14, 24.2-22
Green 14, 24.2-22
Green 10, 28.2-22