Försäljning och köp av aktier samt uthyrning av aktier

FÖRSÄLJNING OCH KÖP AV AKTIER

Då aktieägare vill sälja sin aktie rekommenderar vi att aktieägare annonserar om aktien i Golfpiste Börssen (www.golfpiste.com/porssi, avgiftsfri).

Då du säljer aktien eller vill köpa en aktie rekommenderas att du kollar med kontoret (050 452 4376) att aktien är skuldfri och att både säljaren och köparen är riktiga personer/företag. tag kontakt office@argc.fi eller tel 050 452 4376 innan du gör affärer.

Då du gjort affären bör du hämta till kontoret eller skicka elektroniska kopior följande dokument för aktieregistrering:

  • Kopia på aktiebrevet samt transporten som är skriven på dess baksida (transporteras till xxxx, ort, datum och säljarens underskrift)
  • Kopia på köpebrevet
  • Skatteverkets orginalexemplar på betald överlåtelseskatt (anmälning och ev.betalning via Skattebyrån: OmaVero).

Tilläggsuppgifter fås av verkställande direktören Nina Katajainen, tel.nr 040 516 2242

 

UTHYRNING AV SPELRÄTTEN AV EN AKTIEÄGARE

Efter betalningen av spelrättsfakturan kan spelrätten hyras ut för hela säsongen åt en namngiven person eller tas ut som 18 elektroniska spelbiljetter. Aktieägaren skall informera ArGC-kontoret om att spelrätten används eller inte.

Anmäl följande:

-aktiens spelrätt kommer inte att användas. Då krediteras fakturan.

-vem kommer att spela med aktiens spelrätt

–   a. aktieägaren spelar själv med sin spelrätt eller b.spelrätten hyrs ut till en namngiven person

–                    spelrätten tas ut som spelbiljetter.

Anmälningen görs till kontoret skriftligt per e-post, (office@argc.fi). Anmälningar kan göras först då alla avgifter är betalda och betalningarna syns i vårt register NexGolf. Följande uppgifter behövs om hyrestagaren: namn, adress, e-postadress, födelsetid, telefonnummer, e-postadress för fakturering, hemmaklubb och hcp.   Aktieägaren meddelar ovannämnda uppgifter när spelrätten går över till tredje part. Aktieägaren är ansvarig för fakturorna som gäller aktierna. Hyresavtalet sluts mellan aktieägaren och hyrestagaren.

Varje spelrätt namnges en gång varje år och spelsättet (spelrätt/spelbiljetter) kan inte ändras i efterskott. Endast en del av aktieägarnas förmåner gäller, då aktieägaren hyr ut spelrätten eller väljer att ta spelbiljetter.

 

UTHYRNING AV SPELRÄTTEN AV Archipelagia Golf

Hyrspelrätter hyrs ut årligen (år 2024):

  •  för unga spelare (född 1997 eller senare, pris 440€)
  •  för juniorspelare (född 2003-2011, pris 150€)
  • för juniorspelare (född 2012 eller spelare, pris ålder X 10€, dvs. en 9-årig spelare betalar 90€)
  •  för vuxna spelare (710€, eller betalning i rater, 3 x 245€, tot. 735€)).

Kontakta kontoret office@argc.fi då du vill hyra en spelrätt för säsongen. Dessa produkter finns även på vår nätbutik. Följande uppgifter behövs om hyrestagaren: namn, adress, e-postadress, födelsetid, telefonnummer, e-postadress för fakturering, hemmaklubb och hcp.

 

SPELBILJETTER

Efter betalningen av spelrättsfakturan kan spelrätten hyras ut för hela säsongen åt en namngiven person eller tas ut som 18 elektroniska spelbiljetter. Aktieägaren skall informera ArGC-kontoret om spelrätten tas ut som elektroniska spelbiljetter.

Anmäl följande:

–                    spelrätten tas ut som spelbiljetter

Varje spelrätt namnges en gång varje år och spelsättet (spelrätt/spelbiljetter) kan inte ändras i efterskott.

 

AKTIER TILL SALU         Uppdaterad 23.1.2024

Vi har fått några aktier till salu av aktieägare som inte längre kan spela pga. hälsoskäl. Ifall du är intresserad av att bli aktieägare, kolla även ”aktieägarens förmåner”. Tilläggsinfo fås av VD Nina Katajainen och aktierna som är till salu hittar du på Golfpiste ”Börssen/Pörssi” (www.golfpiste.com)