Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Försäljning/ Uthyrning/ Köp av aktier

HYRSPELRÄTTER

Aktieägaren kan hyra ut sin spelrätt eller själv sälja spelbiljetterna till ett pris han/hon själv bestämmer. Aktieägaren kan informera om aktier/spelrätter/spelbiljetter på internet, se  www.golfpiste.fi -> ”pörssi” (avgiftsfri).

Aktieägaren meddelar kontoret office@argc.fi eller 050 452 4376, hyrestagaren efter att årets driftsvederlag är betalt (och alla andra skyldigheter och tidigare års betalningar gjorda).

Vi uppmanar hyrestagaren att alltid kolla upp aktiernas läge (via kontoret) innan ni gör ett hyreaavtal med aktieäagaren. Vi rekommenderar ett skriftligt hyresavtal.

 

Försäljning/köp av aktie:

Vi rekommenderar att du kollar med kontoret (050 452 4376) att aktien är skuldfri. Då du gjort affären bör du hämta till kontoret följande dokument för aktieregistrering:

– Kopia på aktiebrevet samt transporten som är skriven på dess baksida (transporteras till xxxx, ort, datum och säljarens underskrift)

– Kopia på köpebrevet

– Skatteverkets orginalexemplar på betald skatt  (exemplaret med stämpel eller anmälning via Skattebyrån: OmaVero).

 

Tilläggsuppgifter fås av verkställande direktören Nina Katajainen, tel.nr 040 516 2242

 

AKTIER TILL SALU

Uppdaterad 10.1.2022

Vi har fått några aktier till salu av aktieägare som inte längre kan spela pga. halsoskäl. Ifall du är intresserad av att bli aktieägare, kolla även ”aktieägarens förmåner”.

Tilläggsinfo fås av VD Nina Katajainen och aktierna som är till salu hittar du på Golfpiste ”Börssen/Pörssi” (www.golfpiste.com)

SPELRÄTTEN I FORM AV SPELBILJETTER

En aktieägare har rätt att ta sin spelrätt i form av spelbiljetter berättigande till X st spelomgångar.

Aktieägarens förmåner kan utnyttjas endast av en namngiven person/aktie.

För aktieägare som utnyttjar spelbiljetter kan förmånerna avvika från aktieägare med fri spelrätt beträffande förmåner som beviljats av utomstående, tex. guldkortet och Västkustens kort.

Då aktieägaren byter ut spelrätten till spelbiljetter anmäls ärendet till kontoret, office @argc.fi och efter att alla avgifter för aktien är betalda. Ärendet kvitteras från kontoret då spelbiljetterna är klara för användning.