Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Bolagsstämma 12.1.2023 och besluten för år 2023

Beslut från bolagsstämma samt planer för verksamhetsåret 2023

Archipelagia Golf Ab Oy:s bolagsstämma 12.1.2023, Brankkis, Pargas.

På stämman var representerade 150 av 1040 aktier/röster samt stadens representant med 760 röster. Mötet följde föredragningslistan; mötets språk var både svenska och finska och mötet varade nästan 2,5h. Fjolårets bokslut (10 mån. räkenskapsperiod), verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse behandlades och godkändes. Materialet hittar du på vår hemsida.

På stämman beslöts att driftsvederlag är 170€ per aktie och spelrätten 460€. Spelrätten kan användas antingen via en namngiven person eller bytas till 18 st. spelbiljetter. Totalt är priset 630€. Vederlaget förfaller i slutet av februari och spelrätten i slutet av mars. Ifall aktieägaren inte utlöser sin spelrätt senast 31.3.2023 är spelavgiften därefter lite högre, dvs. 480€ och totalt 650€.

På stämman behandlades spelreglementet för säsongen 2023. Aktieägarnas förmåner uppdateras innan säsongstarten och uppdateras på vår hemsida.

Aktieägare lyfte fram på bolagsstämman flera ärenden och en god diskussion fördes. De behandlade ärenden var bl.a. inflationen, solpanelernas produktion, spelrondernas avtal, investeringarna för trivseln, de unga spelarnas avgifter, restaurangens tjänster, padel-bolaget, aktieägarnas förmåner samt vinterträningar. Dessa ärenden är på styrelsens agenda och besluten eller ändringar informeras bl.a. via aktieägarinfobrev.

I stället för styrelsemedlemmarna Jan Andersson, Mikael Enberg samt Outi Maunula valdes, via röstning, tre nya medlemmar. Som styrelsemedlemmar fortsätter Stig-Erik Herrgård, Ann-Christine Sundell, Mika Marjasto (föreningen reps.) samt Kurt Mangs. De nya styrelsemedlemmar är Tomas Björkroth (Pargas stads representant), Anna Vaihinen samt Veijo Vainio. I styrelsens konstituerande möte efter stämman valdes Stig-Erik Herrgård till ordförande och Mika Marjasto till viceordförande.

Som revisor fortsätter Robert Wetterstein och som suppleant Paul Vikman.

Spelmöjligheterna ser ut at vara fina och mångsidiga även kommande spelsäsong. Ifjol var ca 840 spelrätter sålda och vi strävar till att jobba för att nå samma nivå även i år.

Till årets verksamhetsplan tillhör investeringar för banan, fastigheten och verksamheten. Banans utveckling och skötsel av banan är vår prioritet nummer ett. Till banan har planerats bl.a. en ”ingång” till tee 1, förbättring av tee 15, reparation av greenbunker g16, dropping zone på hålen 4-1 och, 15. En uppdaterad åtgärdsprogram hittar du på vår hemsida. De övriga investeringarna är under planering och styrelsen bearbetar dessa. Resultaten informeras då planerna fortskrider.

Välkommen med till golfsäsongen och kom ihåg att vi håller på redan nu med en vinterträningsperiod, som siktar på en god säsongstart på banan 2023!

Nina Katajainen

vd

Observera att fakturor för vederlag och spelrätter skickas till aktieägare i slutet av januari 2023.

Bokslut Archipelagia Golf Ab Oy:

Archipelagia Golf Ab Oy bokslut- 2022- hal.allek-tilintark. allek

Revisionsberättelse:

Revisionsberättelse  Archipelagia Golf Ab Oy 2022

Tillägg 12.1.2023:

Föredragningslista bolagsstämma 2023

Spelreglement  2023 förslag till bolagsstämman 12012023

___________________________________________

 

 

_

Infobrev till aktieägare:

Följebrev till DV fakturan – saatekirje vastikelaskuun 01022023