Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Bolagsstämma och besluten, anvisningar till aktieägare

INFOBREV till AKTIEÄGARE

Til aktieägare skickades vederlags- och spelrättsfaktura  21.3.2022. Fakturan innehöll bilaga om spelrätter, betalningar etc:

 Följebrev till DV fakturan 2022 

 

KALLELSE till bolagsstämman nedan, mötet hölldes 18.3.2022.

Kallelse till bolagsstämma 18032022- kutsu yhtiökokoukseen sve och fi

Bilaga: Archipelagia Golf Ab Oy- bokslut 2021- tilinpäätös, verks.ber, rev.ber

  • Bokslutsmaterial
    • Bokslut
    • Revisionsberättelse
    • Verksamhetsberättelse

Spereglement 2022