Aktieägarnas aktuella ärenden 2024

Till aktieägare 2024

AKTIEÄGARNAS INFO

Fakturor gällande aktieägarnas vederlag och spelrätter är fakturerade 24.1.2024. Kolla din e-post, nätbank eller den traditionella posten för att motta fakturorna.

Fakturorna hittar du även i adminprogrammet NexGolf.

 

Som bilaga hittar di infobrev,

Info till aktieägare – Osakkaiden info 23.1.2024

innehållande anvisningar för spelrätten, uthyrning av spelrätter samt viktig information.

Välkommen med till säsongen 2024!

 

****