Lägesförbättring

LÄGESFÖRBÄTTRING I KRAFT från och med 6.5.2022 “När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde: Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge. Lättnadsområdets storlek mätt […]